Disclaimer

Disclaimer

Dit zijn de algemene voorwaarden van Reis om de Wereld. Deze algemene voorwaarden kunnen met enige regelmaat worden aangepast aan de actualiteit. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Reis om de Wereld, die de website bezoeken, die berichten lezen en achterlaten.

Inhoud van de website

Reis om de Wereld heeft deze site met grote zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot teksten, berichten, reacties en foto’s is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de info. Voor de inhoud van de geplaatste berichten, reacties en foto’s draagt Reis om de Wereld geen enkele verantwoordelijkheid.

Bij doorkliks naar andere websites, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button, valt de gebruiker onder de privacyregels van die betreffende site. Reis om de Wereld heeft geen invloed op de inhoud van deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Reis om de Wereld kan niet garanderen dan teksten en reacties juist en accuraat zijn.

Reis om de Wereld is niet verplicht om back-ups bij te houden van de informatie die de Gebruiker op de website plaatst. Deze site fungeert niet als opslagruimte voor foto’s en teksten van derden. Reis om de Wereld probeer wel de systemen te beveiligen tegen verlies van data en tegen onrechtmatig gebruik. Door aanmelden en gebruik van de website van Reis om de Wereld accepteert de gebruiker de meest recente voorwaarden die op de website beschikbaar zijn. Reis om de Wereld heeft altijd het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen.

Gedragscode gebruikers

Gebruiker mag andere gebruikers niet hinderen en beperken in het gebruik van de diensten die Reis om de Wereld aanbiedt. Gebruiker mag geen bedreigende, beledigende, rascistische, lasterlijke, obscene en pornografische informatie plaatsen, inclusief informatie die leidt tot of aanleiding geeft tot misdrijven of overtreding van de plaatselijk geldende wetten.

De gebruiker mag geen informatie of ander materiaal op de website plaatsen (teksten, foto’s) die inbreuk doet op rechten van anderen, inclusief inbreuk doet op privacy of het intelectuele eigendom zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal. Reis om de Wereld bepaalt welke informatie in strijd is met bovenstaande gedragscode en kan besluiten om teksten en/of foto’s te verwijderen. Reis om de Wereld behoudt zich het recht om gebruikers uit te sluiten van elk verder gebruik van de website als de gebruiker op enige wijze handelt in strijd met de algemene voorwaarden.

Producten & diensten

Op Reis om de Wereld verschijnen regelmatig artikels waarin producten of diensten worden genoemd.

Reis om de Wereld garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Reis om de Wereld behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Affiliates

Reis om de Wereld maakt gebruik van affiliate links. Wanneer een lezer via de desbetreffende link een product koopt kan krijgt Reis om de Wereld daar een bepaald percentage van.

Het maakt voor de aankoop van de gebruiker qua prijs geen verschil, je betaalt zelf niet meer wanneer je via de affiliate links van Reis om de Wereld koopt of bestelt.

Aansprakelijkheid

Reis om de Wereld sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Als en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reis om de Wereld zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Reis om de Wereld aangepast worden.

Nog vragen? Neem bij twijfel contact met ons op via: Contact

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Lees meer