Privacy verklaring

De nieuwe AVG wet (Algemene Verordering Gegevensbescherming) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Reis om de Wereld heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Reis om de Wereld maakt gebruik van Google Analytics, maar heeft de gegevens van de bezoekers via  Google Analytics laten anonimiseren. De volgende maatregelen zijn hiervoor genomen:

 • Het ‘amendement gegevensverwerking’ voor het account van Reis om de Wereld is geaccepteerd.
 • Het IP-adres van Reis om de Wereld is geanonimiseerd.
 • Gegevens delen met Google is uitgezet
 • Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet.
 • De optie voor User ID’s is uitgeschakeld.

Producten & diensten

Op Reis om de Wereld verschijnen regelmatig artikels waarin producten of diensten worden genoemd.

Reis om de Wereld garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Reis om de Wereld behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Affiliates

Reis om de Wereld maakt gebruik van affiliate links. Wanneer een lezer via de desbetreffende link een product koopt kan krijgt Reis om de Wereld daar een bepaald percentage van.

Het maakt voor de aankoop van de gebruiker qua prijs geen verschil, je betaalt zelf niet meer wanneer je via de affiliate links van Reis om de Wereld koopt of bestelt.

Privacy verklaring

Reis om de Wereld, gevestigd aan Zeeforel 16 2318 MP Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.reisomdewereld.nl Zeeforel 16 2318 MP Leiden 0624826986

Marcel Gansevoort is de Functionaris Gegevensbescherming van Reis om de Wereld. Hij is te bereiken via email@reisomdewereld.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reis om de Wereld verwerkt jou persoonsgegevens omdat je onze diensten gebruikt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

IP-adres
Als je een reactie op onze website zet, wordt je IP-adres opgeslagen en verwerkt.

E-mailadres
Als je een reactie op onze website zet of wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij je e-mailadres.

Voor-/achternaam
Als je een reactie achterlaat op onze website of als je je voor onze nieuwsbrief aanmeldt, verwerken wij je voor- en/of achternaam.

Internetbrowser en apparaat type
Google Analytics biedt de mogelijkheid om te zien welke browser en welk apparaat bezoekers gebruiken. Deze informatie hebben wij helemaal anoniem gemaakt doordat wij geen IP-adressen verzamelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reis om de Wereld verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reis om de Wereld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Reis om de Wereld analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reis om de Wereld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reis om de Wereld) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reis om de Wereld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Reis om de Wereld heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Reis om de Wereld maakt gebruik van Google Analytics, maar heeft de gegevens van de bezoekers via  Google Analytics laten anonimiseren. De volgende maatregelen zijn hiervoor genomen:

 • Het ‘amendement gegevensverwerking’ voor het account van Reis om de Wereld is geaccepteerd.
 • Het IP-adres van Reis om de Wereld is geanonimiseerd.
 • Gegevens delen met Google is uitgezet
 • Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet.
 • De optie voor User ID’s is uitgeschakeld.

Hierdoor kunnen deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jou als individu te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met medewerkers van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reis om de Wereld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar email@reisomdewereld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Reis om de Wereld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact met de autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reis om de Wereld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email@reisomdewereld.nl.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email@reisomdewereld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Reis om de Wereld volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reis om de Wereld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Zoals eerder in deze privacyverklaring genoemd: om je gegevens in te zien en/of te (laten) verwijderen, neem contact op met email@reisomdewereld.nl. Wij reageren binnen 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reis om de Wereld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Prima! Lees meer